Evangelisatie

Evangelisatie is een opdracht voor allen, zoals Jezus in Matteus 28 vers 19 zegt: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb”.

Door middel van folders uitdelen en het aangaan van gesprekken op straat willen we de mensen het evangelie bekend maken en uitnodigen om onze samenkomsten te bezoeken. Het maandelijks geestelijke liederen op straat zingen is ook een onderdeel van de evangelisatie. Bij hoogtijdagen worden er folders besteld betreffende deze feestelijkheden en uitgedeeld zowel in persoonlijke kring als op straat.

Zending

De gemeente ondersteunt een aantal vaste zendingsprojecten. Het bestuur streeft ernaar om zeker 10 procent van de inkomsten uit te geven aan zending. Indien u graag een gift wenst te geven aan één van deze projecten, vragen wij u dat zelf te doen. De bankgegevens staan hieronder vermeld.

 1. Een gezin in Ghana. Zij werken onbetaald bij Wycliffe Bijbelvertalers in samenwerking met het Ghana Institute of Linguistics, Literacy and Bible Translation (GILLBT):
  Doneren via het GILLBT of Wycliffe Nederland
  Website Wycliffe
 2. Stichting In De Vrijheid Zorg te Wemeldinge, een christelijke opvang voor verslaafden:
  NL86 INGB 0005 0448 97
  In de Vrijheid Zorg
  Website In de Vrijheid Zorg
 3. Een familie die verbonden is aan V.E.G. "Sion" die naar Azië is vertrokken om onder de vlag van Jeugd met een Opdracht te werken: NL38 RABO 0326 5210 62
  St. Jeugd M.E. Opdracht o.v.v. Gift tbv 2816 Fishermen
  Website Jeugd met een Opdracht 
 4. Mision Timoteo een kindertehuis in Bolivia:
  NL97 RABO 0351 1843 84
  Stichting Timoteo
  Website Mision Timoteo