Pastoraat

Wij zien pastoraat als hulpverlening bij probleemsituaties. Onderlinge banden worden versterkt door omzien naar elkaar, relatie aangaan met de ander, dit heeft een hoge prioriteit in de gemeente.

Elke zondag wordt er opgeroepen om naar diegene om te zien die niet naar de gemeente kunnen komen omdat ze ziek zijn of niet meer mobiel.

Wanneer er een probleem zich voordoet wordt dit in het algemeen het eerst opgemerkt door een gemeentelid die één van de broeders (van de broederraad) inlicht en zal er naargelang de relatie en het probleem die de persoon heeft met één van de broeders actie ondernomen worden. De actie wordt altijd weer teruggekoppeld naar de broederraad en hier wordt er verantwoording voor de daden afgelegd. De hulpverlening bestaat altijd in de eerste plaats uit luisteren, wanneer de gemeente geen hulp kan bieden wordt het gemeentelid door verwezen naar professionele, seculiere of christelijke hulpverleners.

 

Man bijbel