Hoe is de gemeente ontstaan?

De gemeente Sion is in 1986 ontstaan naar aanleiding van de tekst in Jesaja 55 vers 1-13. Hierin worden we opgeroepen om het Woord van God “om niet”  te ontvangen, Hem te zoeken en tot Hem te bekeren. Wijlen Jan en Pita van der Meijden hadden hun best gedaan om gemeenteleden voor te gaan in Woord en Daad.

Inmiddels gaan Ben en Monique Torbijn de gemeente voor en zijn wij een dynamische gemeente waar zoeken en bekering hand in hand gaan.

Als gemeente willen we getuigen van de hoop die in ons is. Plaatselijk, door iets te laten zien van de verlossende en reinigende kracht van de Heilige Geest in ons eigen leven. En omdat Gods heilswil in Christus wereldomvattend is, willen we ook voor de zending wereldwijd ons steentje bijdragen. Volgens het bijbelse patroon kunnen we als gemeente meeleven, meebidden, daadwerkelijke hulp bieden en zelf getuige zijn in woord en leven. Geduldig, want het gebeurt op Gods tijd. Biddend, want we zijn afhankelijk van de Geest die harten opent.

jesaja 55