Wat is onze visie?

Doelstelling van V.E.G."Sion"
V.E.G. "Sion" stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen tot geloof in Jezus Christus te brengen en tot beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.
Hierbij richt zij zich op mensen:
 • binnen de gemeente
 • buiten de gemeente
 • in het buitenland
Hoofdlijnen van de doelstelling
V.E.G. "Sion" tracht haar doelstelling te bereiken door:
 • onderwijs en andere activiteiten binnen (en buiten) de gemeente
 • evangelisatieactiviteiten (binnen en) buiten de gemeente
 • zendingsactiviteiten in het buitenland
Activiteiten m.b.t. de doelstelling
Onderwijs en andere activiteiten binnen de gemeente:
 • samenkomsten
 • kinderwerk
 • onderwijs
 • huisgroepen
 • muziek
 • gebed

Zendingsactiviteiten in het buitenland:

 • zendingsactiviteiten in Nederland
 • zendingsactiviteiten in Afrika
 • zendingsactiviteiten in Azië
 • zendingsactiviteiten in Zuid-Amerika