Wie heeft de leiding?

De gemeente wordt geleid door een voorgangersechtpaar die bijgestaan worden door een oudste-echtpaar en een kostersechtpaar. De voorganger is het aanspreekpunt en hij zal e.e.a. weer bespreken met desbetreffende personen.

V.E.G. “Sion” is sinds 1999 een kerkgenootschap dat met een statutair reglement bij de notaris is vastgelegd, heeft als bestuur:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester

Dagelijkse leiding wordt gegeven door de broederraad.